You are here

Početna » Bijambare

Prirodna i kulturna baština

Prirodne i kulturne vrijednosti Bijambara

Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ nalazi se na sjeveroistočnim padinama Kantona Sarajevo, u blizini Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i i guste šume, uglavnom četinarske. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline.
Područje se odlikuje velikom biološkom raznovrsnošću. Konstatovane su 133 različite životne zajednice, a njihovu strukturu čini preko 800 vrsta viših biljaka. Posebno je bogato vrstama koje spadaju u grupu medicinske flore, ljekovitih, jestivih, aromatičnih i vitaminskih biljaka. Takođe, zastupljeno je i različito medonosno bilje. Prisutni su i brojni predstavnici faune – sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, mekušci, insekti i druge grupe životinja na nižem stepenu razvoja.
S obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje obiluje kraškim pojavama, kao što su kraški ponori, vrtače i pećine.
Ipak, Bijambare su najpoznatije po pećinama. Na prostoru Bijambara ima 8 pećina. U Gornjoj pećini su nađeni tragovi ljudskog prisustva – oruđa i oružja iz kamenog doba, koja se nalaze u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Od ovih pećina, jedino je Srednja bijambarska pećina uređena, osvijetljena i otvorena za posjetioce. Duga je oko 500 metara i sastoji se od četiri dvorane, koje se mogu razgledati krećući se asfaltiranom stazom. Posebno je zanimljiva četvrta dvorana, koja je zbog svoje izuzetne akustičnosti nazvana „koncertnom dvoranom“. Srednja bijambarska pećina je poznata po svom rijetkom i neobičnom nakitu – stalaktitima, stalagmitima, pećinskim draperijama ili zavjesama, kao i pećinskim kadama ili bigrenama koje su nastale povlačenjem vode preko naslaga kalcijum karbonata i gline. Zanimljivo je istaći da je stalaktitu za rast od 1 centimetra potrebno 100 do 150 godina.
Područje Bijambara nudi posjetiocima brojne sadržaje. Opremljeno je planinskim mobilijarom za boravak u prirodi, relaksaciju i odmor za cijelu porodicu, te igralištem za djecu (Drveni grad). Posjeduje biciklističke, obrazovne i šumske staze. Veliku atrakciju predstavlja turistički voz koji saobraća od ulaza do središta nukleusa.
Na području Bijambara izgrađen je Edukaciono-informativni centar koji predstavlja nezaobilazan turistički punkt gdje se daju informacione usluge posjetiocima i organizuju različiti vidovi edukacije i prezentacije.
Zaštićeni pejzaž obuhvata površinu od 497 hektara i sastoji se od tri zaštitne zone. Prva zaštitna zona ima 137, druga 308, a treća 52 hektara.