You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 993,33 16.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 9134220 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 13349,73 365 dana 27.01.2017 13349,73 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem, te analizu rezidualnog hlora i analizu površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima
Napomena:

U Ugovoru su date cijene za pojedinačne usluge. Budući da se uzorkovanje vrši nekoliko puta u toku godine, nismo u mogućnosti napisati ukupnu cijenu usluga.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 71620000 Usluge analize direktni sporazum Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 365 dana 31.03.2017 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 4680,00 270 dana 03.04.2017 4680,00 270 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 90720000 Zaštita okoliša direktni sporazum GRUBE d.o.o. Banja Luka 1020,24 2 dana 11.04.2017 1020,24 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i montaži robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 42123000 Kompresori direktni sporazum Regeneracija d.o.o. 1666,14 15 dana 12.04.2017 1666,14 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" i idejnog projekta za izradu javnog WC-a i česme na području ZP "Trebević"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Pronasa d.o.o. Sarajevo 6867,90 30 dana 12.04.2017 6867,90 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci fiskalnih kasa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 30142200 Registar-kase direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 1322,10 13.04.2017 1322,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga ispitivanja zemljišta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 71351500 Usluge istraživanja tla direktni sporazum Federalni zavod za agropedologiju 1675,00 25 dana 14.04.2017 11675,00 25 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području ZP "Trebević"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 45233141 Radovi na održavanju cesta direktni sporazum KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 5256,81 14.04.2017 5256,81 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 90400000 Usluge u području otpadnih voda direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 936,00 365 dana 01.06.2017 936,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 30197643 Papir za fotokopiranje konkurentski zahtjev R&S d.o.o. Sarajevo 5143,66 365 dana 02.06.2017 5143,66 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području ZP "Bijambare"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Argentaria d.o.o. Sarajevo 6844,50 22.06.2017 6844,50 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 22457000 Ulaznice konkurentski zahtjev Svjetlost BH print d.o.o. Sarajevo 19246,62 365 dana 28.06.2017 19246,62 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 konkurentski zahtjev KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 29456,29 365 dana 18.07.2017 29456,29 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 16160000 Razna vrtlarska oprema direktni sporazum Bosšumčaj d.o.o. Čajniče 1364,22 730 dana 21.07.2017 1364,22 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika, staza
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 34390000 Pribor za traktore konkurentski zahtjev DRR AUTO d.o.o. Kiseljak 8061,30 730 dana 21.07.2017 8061,30 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 30213000 Personalni kompjuteri konkurentski zahtjev ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 6581,25 730 dana 07.08.2017 6581,25 730 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci telemetrijskih ogrlica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 38112100 Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan) konkurentski zahtjev ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 16514,55 90 dana 07.08.2017 16514,55 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta i urbanog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 43325000 Oprema za parkove i dječija igrališta konkurentski zahtjev BABEL d.o.o. Sarajevo 17715,08 30 dana 11.08.2017 17715,08 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci humanih klopki za medvjede
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 37413230 Lovačke zamke direktni sporazum Bosna Vet d.o.o. Zenica 2808,00 15 dana 11.08.2017 2808,00 15 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 45233253 Radovi na površinskom sloju pješačkih staza konkurentski zahtjev TB Inženjering d.o.o. Breza 55687,42 45 dana 22.08.2017 55687,42 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji GSM komunikatora (Alarmnog sistema) za humanu klopku za medvjede
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 32500000 Telekomunikacijska oprema i potrepštine direktni sporazum PRO Team agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine Sarajevo 3097,93 365 dana 30.08.2017 3097,93 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 71247000 Nadzor građevinskih radova direktni sporazum PRONASA d.o.o. Sarajevo 1113,75 45 dana 30.08.2017 1113,75 45 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci hranilica za životinje s uslugama postavljanja i održavanja te nabavci i isporuci mamaca
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 37413220 Lovački mamci direktni sporazum Lovačko udruženje Sarajevo 3400,00 31.08.2017 3400,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 77400000 Usluge u području zoologije direktni sporazum Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo 2500,00 365 dana 27.10.2017 2500,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 30211300 Kompjuterske platforme direktni sporazum GDI d.o.o. Sarajevo 4500,00 365 dana 01.11.2017 4500,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova direktni sporazum Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu 5950,00 60 dana 09.11.2017 5950,00 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa biodiverziteta u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 90721100 Usluge zaštite krajolika direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 5967,00 240 dana 12.12.2017 5967,00 240 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima u Kantonu Sararajevo zppks
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 34113200 Terenska vozila konkurentski zahtjev GUMA M d.o.o. Mostar 33462,00 1825 dana 26.12.2017 33462,00 1825 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog materijala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 44100000 Građevinski materijali i pridruženi artikli konkurentski zahtjev SENIGOR d.o.o. Sarajevo 10995,75 365 dana 29.12.2017 10995,75 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci zimskih uniformi za nadzornike prirode
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 35810000 Individualna oprema direktni sporazum 522-8-1-13/18 Uslužnost d.o.o. Sarajevo 3346,20 7 dana 29.12.2017 3346,20 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 870,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 direktni sporazum BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1512,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (Zaštićeni pejzaž "Bijambare" i Spomenik prirode "Vrelo Bosne")
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 direktni sporazum DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo 702,00 01.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja
Napomena:

Pojedine usluge se realizuju u skladu s važećim Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 direktni sporazum DERATIZER d.o.o. Sarajevo 2486,02 05.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 9200000 konkurentski zahtjev HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 17835,08 365 dana 08.02.2018 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova sanacije javnog toaleta na području SP "Vrelo Bosne" te postavljanje pristupne rampe za invalidna lica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 39370000 Vodovodne instalacije konkurentski zahtjev SELA d.o.o. Sarajevo 13867,78 20 dana 09.03.2018 13867,78 20 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem i konrole rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare", ZP "Bentbaša", SP "Skakavac")
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 71900000 Laboratorijske usluge direktni sporazum JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1310,00 365 dana 03.04.2018 1310,00 365 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima KS-a
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 77231500 Usluge praćenja ili ocjenjivanja šuma direktni sporazum Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 6973,20 267 dana 04.04.2018 6973,20 267 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 50100000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu direktni sporazum ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 3451,50 04.06.2018 3451,50 3 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 85100000 Usluge u području zdravstva direktni sporazum JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo 1224,00 2 dana 22.06.2018 2 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge direktni sporazum VYKON d.o.o. Sarajevo 1638,00 7 dana 03.08.2018 1638,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog i urbanog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 konkurentski zahtjev 522-7-1-79-3-9 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 38043,77 90 dana 30.08.2018 38043,77 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 45111290 Osnovni komunalni radovi direktni sporazum KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo 7020,00 20 dana 31.08.2018 7020,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju radova adaptacije poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 45000000 Građevinski radovi konkurentski zahtjev 522-7-3-85-3-14/18 INTERMING d.o.o. Sarajevo 24633,85 30 dana 05.11.2018 24633,85 30 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora ZPPKS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 16100000 Mašine za pripremu ili obradu zemlje za poljoprivredu i šumarstvo direktni sporazum BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo 3576,69 60 dana 12.11.2018 Nije bilo izmjena