You are here

Početak » Nabavke

Osnovni elementi ugovora


Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 direktni sporazum Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo 2500,00 27.10.2017 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema
Napomena:

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 direktni sporazum GDI d.o.o. Sarajevo 4500,00 01.11.2017 Nije bilo izmjena