You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 130
E.g., 11.12.2017
E.g., 11.12.2017
E.g., 11.12.2017
E.g., 11.12.2017
E.g., 11.12.2017
E.g., 11.12.2017
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa biodiverziteta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 5967,00
Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje te sitnog inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2017
Obavještenje o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017
Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 4500,00 GDI d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje GIS sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.10.2017 4500,00
Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 2500,00 Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga godišnjeg monitoringa šišmiša sa područja Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.10.2017 2500,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 1113,75
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju GSM komunikatora (alarmni sistem za humanu klopku za medvjede) Pokretanje i tok postupka 04.08.2017 3097,93
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova rekonstrukcije pješačke staze "pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka 01.08.2017 55687,42
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku humanih klopki za medvjede Pokretanje i tok postupka 31.07.2017 2808,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telemetrijskih (GPS) ogrlica sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka 24.07.2017 16514,55
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje računarske i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka 21.07.2017 6581,25
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu Pokretanje i tok postupka 20.07.2017 1364,22
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 22.07.2017 6844,50
Obavještenje o izvođenju radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka 19.07.2017
Obavještenje o nabavci i isporuci telemetrijskih (GPS) ogrlica sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka 12.07.2017
Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka 07.07.2017
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika i staza Pokretanje i tok postupka 03.07.2017 8061,30
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017 29456,29
Obavještenje o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje pločnika, cesta i staza Pokretanje i tok postupka 19.06.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku karti, ulaznica, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 13.06.2017 19246,62
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 12.06.2017
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije te preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 07.06.2017 1049,72
Obavještenje o nabavci te isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 25.05.2017
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 23.05.2017 936,00
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu Plan nabavki 03.05.2017
Odluka o izboru ponuđača za izradu revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" Pokretanje i tok postupka 18.05.2017 5950,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka 18.05.2017 5143,66
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 13.04.2017 5256,81
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku fiskalnih kasa (2 kom.) za naplatne kućice s područja Spomenika prirode "Vrelo Bosne" i usluge inicijalne fiskalizacije kao i usluge defiskalizacije oštećenih kasa Pokretanje i tok postupka 11.04.2017 1322,10
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka Pokretanje i tok postupka 11.04.2017 1020,24
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i montažu robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice iznad kote terena Pokretanje i tok postupka 11.04.2017 1666,14
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze pod vodopadom Skakavac i idejnog projekta za izradu javnog wc-a i česme na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 10.04.2017 6867,90
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 24.03.2017 4680,00
Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka 22.03.2017
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka 20.03.2017 1,00
Plan nabavke Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu Plan nabavki 03.03.2017
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka 25.01.2017 1584,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 17.01.2017 13349,74
Obavještenje o nabavci nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 05.01.2017
Odluka o izboru ponuđača za izradu programa zaštite divljači za period od 10 godina za nelovne površine na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 30.12.2016 6786,00
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje podpolagačkih i molersko-farbarskih radova u službenim prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja Pokretanje i tok postupka 29.12.2016 2282,32
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku zimskih službenih uniformi za nadzornike i čuvare zaštićenih prirodnih područja Pokretanje i tok postupka 29.12.2016 4766,58
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguravanja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva Pokretanje i tok postupka 29.12.2016 870,11
Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.12.2016 993,33
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 02.12.2016 933,33
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku voza na elektro pogon Pokretanje i tok postupka 06.10.2016 209722,50
Obavještenje o nabavci i isporuci novog voza na elektro pogon, a koji uključuje jedno vučno vozilo (lokomotiva) i tri priključna vozila Pokretanje i tok postupka 24.08.2016
Ukupno po stranici 437.930,98 7.993,33 0,00

Stranice