You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 426
E.g., 08.03.2021
E.g., 08.03.2021
E.g., 08.03.2021
E.g., 08.03.2021
E.g., 08.03.2021
E.g., 08.03.2021
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za usluge procjene zdravstvenog stanja šume na prostorima SP "Skakavac", ZP "Bijambare i ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2021 4307,94
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2021. godinu ZPPKS Plan nabavki 03.03.2021
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku lovnih klopki i feromonskih mamaca za zaštitu šuma od potkornjaka ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2021 5232,71
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga procjene zdravstvenog stanja šuma na prostorima SP "Skakavac", ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" ZPPKS Plan nabavki 12.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke lovnih klopki i feromonskih mamaca za zaštitu šuma od potkornjaka za 2021. godinu Plan nabavki 08.02.2021
Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog flora i monitoringa vode za piće na sadržaj teških metala za 2021. godinu ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2021 1840,00 1840,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za usluge mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog flora i monitoringa vode za piće na sadržaj teških metala za 2021. godinu ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2021 1840,00
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2021 20066,49 20066,49 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće s uzorkovanjem te analize rezidualnog flora i monitoringa vode za piće na sadržaj teških metala za 2021. godinu ZPPKS Plan nabavki 29.01.2021
Odluka o izboru ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2021 20066,49
Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 2512,00 2512,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i transportu posipnog materijala - rizle u svrhu uređenja pješačkih staza ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2020 4563,00 4563,00 KM INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika KJU za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2020 2512,00
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika za 2021. godinu ZPPKS Plan nabavki 30.12.2020
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i transport posipnog materijala - rizle u svrhu uređenja pješačkih staza na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 4565,00
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade urbanističkog rješenja za potrebe izrade urbanističkog projekta "Planinska botanička bašta Trebević" i to faza: Idejno urbanističko rješenje i Idejni projekat saobraćaja s nivelacijom ZPPKS Plan nabavki 17.12.2020
Obavještenje o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke nafte i naftnih derivata za 2021. godinu ZPPKS Plan nabavki 25.12.2020
Ugovor o vršenju usluga sanacije i primjene uzgojnih mjera na stablima u Velikoj aleji na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2020 6786,00 6786,00 KJKP "Park" d.o.o.Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade urbanističkog rješenja za potrebe izrade urbanističkog projekta "Planinska botanička bašta Trebević" i to faze: Idejno urbanističko rješenje i Idejni projekat saobraćaja s nivelacijom ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 7020,00 7020,00 Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugovor o izvođenje radova na popločavanju ispred Srednje bijambarske pećine na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4910,00 4910,00 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenje radova na popločavanju prostora ispred Srednje bijambarske pećine na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 4910,00 4910,00 SELA d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade urbanističkog rješenja za potrebe urbanističkog projekta "Planinska botanička bašta Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2020 7020,00
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na popločavanju prostora ispred Srednje bijambarske pećine na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2020 4910,00
Ugovor o vršenju usluga geodetskog snimanja speleoloških objekata na području ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje za područje jadransko-jonske regije ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 3990,00 3990,00 ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga sanacije i primjene uzgojnih mjera na stablima u Velikoj aleji ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2020 6786,00
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži izložbenih vitrina radi opremanja enterijera za prezentacijski prostor Speleo-muzeja na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 3107,85 3107,85 RAMA GLAS d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i montažu izložbenih vitrina u prezentacijskom prostoru Speleo-muzeja na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.12.2020 3107,85
Ugovor o vršenju usluga popravke i servisa računarske opreme ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 3422,25 3422,25 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga geodetskog snimanja speleoloških objekata na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2020 3990,00
Odluka o utvrđivanju dopuna Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja ZPPKS Plan nabavki 30.11.2020
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga popravke i servisa računara ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 3422,25
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga geodetskog snimanja speleoloških objekata na području ZP "Bijambare" ZPPKS Plan nabavki 01.12.2020
Ugovor o vršenju usluga izrade bioportala za prikaz zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.11.2020 23166,00 23166,00 GAUSS d.o.o. Tuzla
Ugovor o vršenju usluga snimanja promotivnog filma o zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 7020,00 7020,00 JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije za pješačku stazu u Srednjoj bijambarskoj pećini na području ZP "Bijambare" u svrhu realizacije Programa prekogranične saradnje za područje jadransko-jonske regije "The Adriatic Ionian Program" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 1990,00 1990,00 ARTING BH d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade projektne dokumentacije za pješačku stazu u Srednjoj bijambarskoj pećini u svrhu realizacije programa ADRION ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020 1990,00
Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na toaletu u okviru zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 2311,92 2311,92 IZOMONT INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na toaletu u okviru zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2020 2311,92
Ugovor o nabavci i isporuci službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 5651,10 5651,10 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2020 5651,10
Ugovor o nabavci i isporuci štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 5569,32 5569,32
Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 1755,00 1755,00 Federalni zavod za agropedologiju
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade projektne dokumentacije za pješačku stazu u Srednjoj bijambarskoj pećini u svrhu realizacije programa ADRION ZPPKS Plan nabavki 11.11.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka izvođenja građevinsko-zanatskih radova na toaletu u okviru zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Plan nabavki 06.11.2020
Odluka o izboru ponuđača za usluge monitoringa zemljišta na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2020 1755,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2020 5569,32
Ugovor o nabavci i isporuci tonera ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 4405,05 4405,05
Odluka o poništenju postupka nabavke i isporuke štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju tehničke opreme po LOT-u 2 ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.10.2020 7891,65 7891,65 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 85.037,58 122.887,63 122.887,63

Stranice