You are here

Početak » O nama

Kontakti

SJEDIŠTE
Adresa: Branilaca Sarajeva 28/1, 71000 Sarajevo
DIREKTOR
Osman Delić Mr. sci.
Telefon: +387(0)33 201-112
direktor@zppks.ba, osman.delic@zppks.ba
Stručni rukovodilac za zaštićena prirodna područja
Elma Karović, Dipl. ing. šum.
Telefon: +387(0)33 201-112
elma.karovic@zppks.ba
Stručni saradnik za zaštitu prirode i komunikaciju sa lokalnim stanovništvom i posjetiocimaSpomenik prirode "Skakavac" Zaštićeni pejzaž "Bijambare"
Harita Čolaković, dipl. ing. šum.
Telefon: +387(0)33 201-112
harita.colakovic@zppks.ba
Stručni saradnik za zaštitu prirodeSpomenik prirode "Vrelo Bosne"
Amela Sadiković, dipl. ing. polj.
Telefon: +387(0)33 624-990
amela.silajdzic@zppks.ba
Stručni saradnik za komunikaciju sa lokalnim stanovništvom i posjetiocima
Šejla Gradišić, dipl. ing. polj
Telefon: +387(0)33 624-990
sejla.basic@zppks.ba
Stručni saradnik za promociju i marketing
Mustafa Zvizdić, dipl. prof. knjiž.
Telefon: +387(0)33 201-112
mustafa.zvizdic@zppks.ba
Stručni saradnik za pravne poslove
Elna Reiz-Bešić
Stručni saradnik za ekonomske poslove
Azra Fatić