You are here

Početak » Preuzimanja

Interni akti Ustanove

Pravilnici
Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata KJU ZPP Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti na radu Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o zaštiti poslovnih tajni Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o radu Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Upravnog odbora Interni dokument Preuzmi
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o arhivskom poslovanju Interni dokument Preuzmi
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Interni dokument Preuzmi
Pravila KJUZPP Interni dokument Preuzmi
Odluke
Odluka o načinu obilježavanja granica zaštićenih prirodnih područja o vrsti i postavljanju graničnih znakova Interni dokument Preuzmi
Planovi
Plan zaštite divljači na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2018. godinu Interni dokument Preuzmi
Operativno-tehnički plan gašenja požara za 2019. godinu Interni dokument Preuzmi
Plan zaštite od požara Interni dokument Preuzmi
Plan integriteta KJUZPP Interni dokument Preuzmi
Program rada
Program rada s finansijskim planom za 2017. godinu Interni dokument Preuzmi

Stranice