You are here

Početak » Preuzimanja

Zakonska regulativa

4 - Pravilnici
Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 19/10)
Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', )
2 - Privremene upravljačke smjernice
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/11)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 35/08)
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 25/07)
PRIVREMENE UPRAVLJAČKE SMJERNICE ZA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „TREBEVIĆ“ (, Preuzmi)
Privremene upravljačke smjernice za zaštićeno područje "Trebević" (, Preuzmi)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 23/17)
Privremene upravljačke smjernice za zaštićeno područje "Bentbaša" (, Preuzmi)
7 - Odštetni cjenovnik i ostalo
Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u zaštićenim prirodnim područjima (, )

Stranice