You are here

Početna » Bentbaša

Bentbaša

Nemoguće je povući granicu između Bentbaše i Sarajeva, onu stvarnu, materijalnu, kao i onu nevidljivu, u sjećanju. Razlog je krajnje jednostavan: ta granica ne postoji! Sarajevo i Bentbaša su neodvojive stvari, potpuno srasle i urasle jedna u drugu. Kad kažeš Bentbaša, misliš na Sarajevo i obrnuto. Od samih početaka vuku jedno drugo kao složna porodica, u sevdalinkama i pop-pjesmama, u usmenim i savremenim pričama.

Bentbaša predstavlja jedinstven spoj prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti, s recimo 169 biljnih vrsta, a jedan od fantazmagoričnih podataka jest da su na njenom području zabilježene 134 vrste dnevnih leptira. Među kulturno-historijskim vrijednostima izdvaja se Kozija ćuprija, početak i kraj Sarajeva, zavisno da li ga putnik, Sarajlija ili stranac,  s nostalgijom napušta ili s radošću u njega ulazi.

Na sjednici održanoj 31. jula 2017. godine, Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ kojim je definisano, između ostalog, da Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja upravlja ovim područjem.

Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ iznosi 160,9 hektara. Podijeljen je na dvije zone. Prva zona – nukleus ima površinu od 16,9, a druga 144 hektara.