You are here

Početak

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.07.2017
Obavještenje objavljeno gdje: 
Službeni glasnik BiH
Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 
103/14
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
6844,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
ARGENTARIA d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):