You are here

Početak

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
21.03.2019
JRN/CPV: 
71900000 Laboratorijske usluge
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5000,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
2044,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Ponuđač nije u sistemu PDV-a.