You are here

Početak

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te kontrola rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):