You are here

Početak

Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine od rizika provalne krađe, razbojništva, požara i nekih drugih rizika te osiguranja novca ZPPKS

Bosnian
Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum plana nabavki: 
20.12.2019
Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene): 
JRN/CPV: 
66515200 Usluge osiguranja imovine