You are here

Početak

Tenderska dokumentacija za usluge izrade glavnog projekta prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz Edukativno-informativnog centra i pratećih objekata u Zaštićenom pejzažu "Bijambare"

Bosnian
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
16.10.2015