You are here

Početak

Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem, te analizu rezidualnog hlora i analizu površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima

Bosnian
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
71620000 Usluge analize
Ugovor potpisan sa: 
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.03.2017
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
365
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

U Ugovoru su date cijene za pojedinačne usluge. Budući da se uzorkovanje vrši nekoliko puta u toku godine, nismo u mogućnosti napisati ukupnu cijenu usluga.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017