You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 351
E.g., 08.07.2020
E.g., 08.07.2020
E.g., 08.07.2020
E.g., 08.07.2020
E.g., 08.07.2020
E.g., 08.07.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2019 14157,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga uzimanja uzoraka i ispitivanja otpadnih voda iz bioprečistača - monitoring otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2019 702,00
Ugovor o nabavci i isporuci GPS uređaja ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 5733,00 5733,00 GAUS d.o.o. Tuzla
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku GPS uređaja ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 5733,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku nafte, naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.01.2019 22086,55
Odluka o nastavku postupka javne nabavke identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019
Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019
Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki 31.12.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1025,21
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1800,00
Ugovor o vršenju usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 7020,00 7020,00 DVOKUT pro d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 7020,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga edukacije uposlenika u mirnom rješavanju konflikta ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2018 1515,00
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2018 13118,97 13118,97 ALDA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci ljetnih službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 5880,42 5880,42 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku ljetnih službenih uniformi, HTZ opreme i ostale zaštitne opreme ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 5880,42
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 13118,97
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade Elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3510,00
Ispravka obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2018
Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske opreme i telefonske centrale ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018
Obavještenje o vršenju usluga identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018
Revidirani Plan nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS Plan nabavki 28.11.2018
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu ZPPKS Plan nabavki 28.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije srednjovjekovne nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i starog muslimanskog mezarja ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu elaborata o detaljnoj inventarizaciji postojeće vegetacije u svrhu osnivanja Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Plan nabavki 05.11.2018
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu elaborata rekonstrukcije, konzervacije i revitalizacije nekropole stećaka, arheoloških ostataka srednjovjekovnog grada Luke i muslimanskog mezarja na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS Plan nabavki 20.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 3576,69
Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 3576,69 BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2018
Ugovor o izvođenju radova adaptacije poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2018 24633,85 24633,85 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS Plan nabavki 30.10.2018
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 24633,85
Obavještenje o izvođenju radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitatu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević"s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - ZP "Trebević" s nabavkom, transportom te ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018
Obavještenje o izvođenju radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na adaptaciji poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2018
Obavještenje o izvođenju radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2018
Obavještenje o izvođenju radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku hranilica za životinje sa uslugama postavljanja i održavanja te nabavke i isporuke mamaca ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 3400,00
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - ZP "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2018
Obavještenje o poništenju postupka izvođenja radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - ZP "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2018
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog i urbanog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2018 38043,77 38043,77 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i zamjenu drvne konstrukcije ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.08.2018 38043,77
Ugovor o izvođenju radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 7020,00 7020,00 KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za radove na čišćenju površine u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Plan nabavki 08.08.2018
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018 7020,00
Obavještenje o izvođenju radova na izgradnji javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne-Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2018
Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2018 1638,00 1638,00 VYKON d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018 1638,00
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji/montaži drvenog mobilijara za zaštićena prirodna područja i zamjena drvne konstrukcije na mostovima na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2018
Ukupno po stranici 154.860,46 106.664,70 103.088,01

Stranice