You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 317
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
E.g., 22.01.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 936,00 936,00 DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 1364,22 1364,22 Bosšumčaj d.o.o. Čajniče
Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.06.2017 19246,62 19246,62 Svjetlost BH print d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci humanih klopki za medvjede Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 2808,00 2808,00 Bosna Vet d.o.o. Zenica
Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području ZP "Bijambare" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 6844,50 6844,50 Argentaria d.o.o. Sarajevo
Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području ZP "Trebević" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 5256,81 5256,81 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" i idejnog projekta za izradu javnog WC-a i česme na području ZP "Trebević" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 6867,90 6867,90 Pronasa d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 5143,66 5143,66 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 1020,24 1020,24 GRUBE d.o.o. Banja Luka
Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 4680,00 4680,00 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugovor o nabavci, isporuci i montaži robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1666,14 1666,14 Regeneracija d.o.o.
Ugovor o nabavci i isporuci fiskalnih kasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1322,10 1322,10 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga ispitivanja zemljišta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1675,00 11675,00 Federalni zavod za agropedologiju
Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 13349,73 13349,73 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem, te analizu rezidualnog hlora i analizu površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Obavještenje o izvođenju radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2018
Obavještenje o izvođenju radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018
Obavještenje o nabavci kosilica, trimera, motornih pila i ostale opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.03.2018
Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 1512,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 870,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (Zaštićeni pejzaž "Bijambare" i Spomenik prirode "Vrelo Bosne") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 702,00 DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2018 17835,08 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 2486,02 DERATIZER d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja, crpljenja i čišćenja vodnih objekata na području SP "Vrelo Bosne" i ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018 645,60
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018 702,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte, naftnih derivata, auto-guma, akumulatora i lanaca za traktore Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2018 17835,08
Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma, akumulatora i lanaca za traktore Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2018
Ugovor o nabavci i isporuci zimskih uniformi za nadzornike prirode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3346,20 3346,20 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu Plan nabavki 05.01.2018
Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu Plan nabavki 30.11.2017
Ugovor o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 10995,75 10995,75 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku službenih uniformi zppks Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 3346,20
Ugovor o vršenju usluga monitoringa biodiverziteta u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" zppks Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 5967,00 5967,00 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ugovor o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima u Kantonu Sararajevo zppks Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 33462,00 33462,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ugovor o vršenju usluga revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 5950,00 5950,00 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2017 33462,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2017 10995,75
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa biodiverziteta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 5967,00
Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje te sitnog inventara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2017
Obavještenje o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017
Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 4500,00 4500,00 GDI d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje GIS sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.10.2017 4500,00
Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 2500,00 2500,00 Udruženje "Centar za krš i speleologiju" Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga godišnjeg monitoringa šišmiša sa područja Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.10.2017 2500,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 1113,75
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju GSM komunikatora (alarmni sistem za humanu klopku za medvjede) Pokretanje i tok postupka 04.08.2017 3097,93
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova rekonstrukcije pješačke staze "pod vodopad Skakavac" Pokretanje i tok postupka 01.08.2017 55687,42
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku humanih klopki za medvjede Pokretanje i tok postupka 31.07.2017 2808,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telemetrijskih (GPS) ogrlica sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka 24.07.2017 16514,55
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje računarske i fotografske opreme Pokretanje i tok postupka 21.07.2017 6581,25
Ukupno po stranici 165.756,53 162.306,97 148.901,87

Stranice