You are here

Početak » Nabavke

Javne nabavke

Ukupno 351
E.g., 11.07.2020
E.g., 11.07.2020
E.g., 11.07.2020
E.g., 11.07.2020
E.g., 11.07.2020
E.g., 11.07.2020
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motornih trimera, motornih pila i ostale opreme Pokretanje i tok postupka 25.05.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka 20.12.2015
Odluka o poništenju postupka nabavke, isporuke i ugradnje sprava za dječija igrališta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" i Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 20.12.2015
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 13.05.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 23.04.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenja radova na Bijambarama Pokretanje i tok postupka 23.04.2015
Tenderska dokumentacija za nabavku robe - nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 04.12.2015
Tenderska dokumentacija za usluge izrade glavnog projekta prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz Edukativno-informativnog centra i pratećih objekata u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 16.10.2015
Tenderska dokumentacija za vršenje usluga izrade figura neandertalskog čovjeka u Gornjoj bijambarskoj pećini Pokretanje i tok postupka 08.10.2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te kontrola rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima Pokretanje i tok postupka
Plan nabavke Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2015. godinu Plan nabavki 03.04.2015
Dopuna plana nabavke KJU za zaštićena prirodna područja za 2015.godinu Plan nabavki 16.09.2015
Posebna odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki Plan nabavki 01.12.2015
Tabelarni prikaz realizacije javnih nabavki Plan nabavki 01.12.2015
Plan nabavke robe, usluga i radova za 2016. godinu Plan nabavki 06.04.2016
Obavještenje o nabavci i isporuci priključaka za komunalni traktor Pokretanje i tok postupka 02.06.2016 16105,05
Obavještenje o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka 27.05.2016 17702,28
Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na izgradnji i opremanju multifunkcionalnog sportskog terena u sklopu Edukaciono- rekreacionog eko kampa na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 11.05.2016 108072,67
Obavještenje o nabavci, transportu i ugradnji armirano-poliesterske cisterne Pokretanje i tok postupka 06.05.2016 10247,33
Obavještenje o izvođenju radova na izgradnji turističke infrastrukture na zaštićenim područjima Pokretanje i tok postupka 11.04.2016 25444,12
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji sportsko-rekreativnih sprava i dječijih igrališta za zaštićena područja Pokretanje i tok postupka 30.03.2016 24434,05
Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka 10.02.2016 6970,80
Obavještenje o izvođenju radova na prikupljanju i odvođenju voda, sanacije postojećeg septika sa nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na području ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 26.01.2016 51420,53
Obavještenje o nabavci i isporuci vodonepropusnih vrećica za konje u svrhu zbrinjavanja konjskog izmeta Pokretanje i tok postupka 18.01.2016 6552,00
Tenderska dokumentacija za nabavku robe - nafte i naftnih derivata
Obavještenje o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka 04.12.2015
Tenderska dokumentacija za usluge izrade glavnog projekta prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz Edukativno-informativnog centra i pratećih objekata u Zaštićenom pejzažu "Bijambare"
Obavještenje o nabavci usluge izrade glavnog projekta prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz Edukativno-informativnog centra i pratećih objekata u Zaštićenom pejzažu "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 16.10.2015
Tenderska dokumentacija za vršenje usluga izrade figura neandertalskog čovjeka u Gornjoj bijambarskoj pećini
Obavještenje o nabavci usluga izrade figura neandertalskog čovjeka u Gornjoj bijambarskoj pećini - ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 08.10.2015
Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila sa produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 14.07.2015
Obavještenje o nabavci ljetnih uniformi i HTZ opreme Pokretanje i tok postupka 22.06.2015
Obavještenje o izvođenju radova na području Spomenika prirode "Skakavac" Pokretanje i tok postupka 18.06.2015
Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji sportsko rekreativnih sprava za ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" Pokretanje i tok postupka 08.06.2015
Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila s produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 06.06.2015
Obavještenje o nabavci i isporuci ekološkog električnog vozila u svrhu unapređenja turističke ponude zaštićenih područja Pokretanje i tok postupka 25.05.2015
Obavještenje o nabavci i isporuci motornih trimera, motornih pila i ostale opreme Pokretanje i tok postupka 13.05.2015
Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka 05.05.2015
Obavještenje o nabavci, isporuci i montaži drvenog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 05.05.2015
Obavještenje o nabavci,isporuci i ugradnji sprava za dječije igralište ZP Bijambare i ZP Trebević Pokretanje i tok postupka 23.04.2015
Obavještenje o nabavci - štampa Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
Obavještenje o nabavci - nafta Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
Obavještenje o nabavci - radovi Bijambare Pokretanje i tok postupka 07.04.2015
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-14/14 Pokretanje i tok postupka 29.09.2014
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-4-13/14 Pokretanje i tok postupka 09.06.2014
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 294-7-1-4-12/14 Pokretanje i tok postupka 26.05.2014
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-3-4-11/14 Pokretanje i tok postupka 26.05.2014
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-9/14 Pokretanje i tok postupka 25.04.2014
Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 Pokretanje i tok postupka 25.04.2014
Ukupno po stranici 266.948,83 0,00 0,00

Stranice