You are here

Početna » Preuzimanja

Zakonska regulativa

1 - Zakoni
Zakon o komunalnoj čistoći ('Službene novine Kantona Sarajevo', 7/16)
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 43/16)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo', 6/10)
Zakon o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo', 11/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu ('Službene novine FBiH', 81/14)
Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', 33/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH', 38/09)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ('Službene novine FBiH', 52/09)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bentbaša" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 31/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', 04/10)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH', 70/06)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH', 33/03)
Zakon o lovstvu ('Službene novine FBiH', 4/06)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu ('Službene novine FBiH', 8/10)
Zakon o vodama Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 18/10)
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" ('Službene novine Kantona Sarajevo', Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević''-01.pdf)
Zakon o šumama ('Službene novine Kantona Sarajevo', 5/13)
Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH', 66/13)
2 - Prostorni planovi
Prostorni plan posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo', 32/09)

Stranice