You are here

Početak » Vrelo Bosne

Učesnici u razvoju područja

Učesnici u razvoju područja Vrela Bosne

1. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
2. Centar za okolišno održivi razvoj (COOR)

Partneri

Općina Ilidža
Udruženje fijakerista